My Community

กระดานต่างๆ => พูดคุยประสาคนดูนก (กระดานหลัก) => ข้อความที่เริ่มโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 21:59หัวข้อ: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 21:59
 :a_1133770385:

วันนี้ เราก็เป็นอีกแรงหนึ่ง ที่จะช่วยหยุดยั้งค่านิยมอันน่าเศร้าของสังคมไทย ที่แพร่หลายมากขึ้นทุกวัน .. นั่นคือค่านิยมการเลี้ยง แข่งขัน ประกวด "นกปรอดหัวโขน" (หรือชื่ออัปมงคลกับนกว่า "นกกรงหัวจุก")


ขณะที่ความนิยมในการกักขังทรมานชีวิตน้อยๆ เพื่อรายได้และกิเลสของมนุษย์กำลังเป็นที่นิยมในสังคมไทย น้อยคนนักที่จะรู้ว่า การได้มาของนกเหล่านั้น ส่วนใหญ่ผิดกฎหมายแทบทั้งสิ้้้้้้้้้้้้น รวมทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ถ้าไม่มีใบอนุญาตจากรัฐ ก็ผิดกฎหมาย ต้องได้รับโทษด้วย

มาช่วยกันเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยกันนะคะ ...

โครงการ BirdsComeFirst ได้้้้้้้้้้้้ใช้เงินในกองทุน จัดทำ โปสเตอร์ "กรงไม่ใช่บ้าน" เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย สำหรับผู้ที่คิดจะซื้อ ขาย ล่า ครอบครองนกปรอดหัวโขน ว่านกชนิดนี้ (และนกป่าในเมืองไทยแทบทุกชนิด) อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

...จึงห้ามล่า พยายามล่า ห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาต
ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับหัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:08
 :b_bigeye:
"กรงไม่ใช่บ้าน" คือโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้านกป่า และการเลี้ยงนกกรง

เราแจกโปสเตอร์ขนาด A3 แผ่นนี้ ฟรี!!!! ส่งถึงมือคุณค่ะ

เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ หยุดยั้งค่านิยมการเลี้ยงนกปรอดหัวโขน :04596:

เพียงส่งอีเมล์มาที่ staff@birdscomefirst.net บอกชื่อ ที่อยู่ของคุณเพื่อการจัดส่ง
กรุณาเล่าใหฟังว่าทำไมจึงอยากช่วยกันรณรงค์ คุณจะนำโปสเตอร์ไปติดตั้งที่ไหน
และบอกจำนวนแผ่นที่ต้องการด้้้้้้้้้้้้้้้้้้วยค่ะ (ขอจำนวนเท่าที่คิดว่าจะติดจริงนะคะ เพราะแต่ละแผ่นมีต้นทุนที่ไม่ถูกเลย)


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:21
ช่วยกันนำไปเผยแพร่นะคะ  :b_bigeye:

ให้สังคมได้รับรู้ว่า ค่านิยมเลี้ยงนก แข่งขัน ประกวดประชันเสียง ล่า ค้าขาย ดักจับ ฯลฯ .. ถ้าำไม่มีใบอนุญาต มันผิดกฎหมายค่ะ  :11913402370:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:24
หลายสิบปีมาแล้ว นกปรอดหัวโขนเคยมีอยู่มากมายในทุกภาค

แต่ปัจุบัน ความนิยมเลี้ยงนกกรงส่งผลให้นกในธรรมชาติลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

ในภาคใต้ นกในธรรมชาติแทบสูญพันธุ์ไปแล้ว ขณะที่นกในกรงกลับเพิ่มจำนวนขึ้นหลายเท่า


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:25
คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่านกปรอดหัวโขนนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

นั่นแปลว่านกชนิดนี้ถูกห้ามล่า ห้ามค้าขาย และห้ามเพาะพันธุ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

นกส่วนใหญ่ที่เห็นขายและเลี้ยงในกรงจึงผิดกฎหมาย เพราะถูกลักลอบจับจากธรรมชาติแทบทั้งสิ้น

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องได้รับโทษจำและปรับด้วย


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:27
ทุกวันนี้ การทำฟาร์มนกในสิ่งแวดล้อมกรงขังยังไม่ประสบผลดี ผลผลิตต่ำ ได้ลูกนกไม่ทันความต้องการของตลาด ทั้งยังต้องพึ่งสายพันธุ์จากนกป่า เพื่อผสมข้ามพันธุ์กับนกปรอดชนิดอื่น ให้กลายพันธุ์เพื่อเสียงไพเราะ เหมาะกับการแข่งขันนกที่แพร่หลายมากขึ้น


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:28
ช่วยกันวันนี้ ให้นกได้บินอย่างความสุขในฟ้ากว้าง ด้วยการชักชวนเพื่อนๆ เลิกสนับสนุนการเลี้ยงนกในกรง

.. เพราะ "กรงไม่ใช่บ้าน"


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:29
ช่วยกันเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เห็นแก่ตัวและโหดร้าย

และปลูกฝังความรักต่อเพื่อนร่วมโลกให้หยั่งราก ผลิใบ เติบโตในหัวใจของพวกเรา  :b_verylove:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:34
ขอขอบคุณน้องนุ้ย Riverchat แห่งล้านนา ที่จุดประกายโปสเตอร์นี้ เพราะน้องนุ้ยมาขอให้พี่โอ๋ดีไซน์โปสเตอร์เรื่องข้อกฎหมายให้หน่อย เพราะที่โรงพยาบาลของคุณหมอนุ้ย นับวันก็จะเห็นการเลี้ยงนกในกรงแพร่หลายมากขึ้นๆ

ข่าวดี หลังจากที่ติดตั้งป้ายโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่โรงพยาบาล น้องนุ้ยเล่าว่า ...

" วันแรกที่่ติดป้ายหน้าโรงพยาบาล ได้ข่าวว่ามีคนมากินอาหารหน้าโรงพยาบาลพร้อมกรงปิ๊ดจะลิวสองกรง พอคนขายข้าวหน้าโรงพยาบาลชี้ป้ายให้ดู ปรากฏว่าเขารีบเอาผ้าห่อกรงนกแล้วรีบเผ่นแล๊ปเลย ไม่ได้กินข้าวเลย เยี่ยมมาก .. ป้ายมีมนต์ขลังมาก เหมือนคนที่ทำผิดแล้วประชาชนเป็นหูเป็นตาให้อยู่ในสังคมน้ันต่อไม่ได้ .. เพราะมีคนจับได้ว่าเขาทำผิดกฏหมาย คาดว่าป้ายต่อไปต้องไปติดอยู่หน้าสถานีตำรวจเสียแล้ว เผื่อตำรวจเห็นจะได้เข้าไปช่วยตักเตือนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ "

ขอบคุณน้องนุ้ยค่ะ  :snuggle:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:37
ท่านใด ต้องการป้ายแบนเนอร์ outdoor ขนาดใหญ่ 160 x 60 cm. สั่งทำได้นะคะ

โดยโอนเงินจำนวน 300 บาทรวมค่าจัดส่ง เราจะส่งแบนเนอร์ไวนิลสีสวยสดไปให้ค่ะ ติดต่อมาทางอีเมล์ที่ staff@birdscomefirst.net เช่นกันค่ะหัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:40
ท่านใดอยากสนับสนุนโครงการของเรา และอยากบริจาคเงิน เราจะยินดีมากๆๆๆ ค่ะ เพราะโครงการของเราวางแผนจัดทำโฆษณารณรงค์ทางทีวีด้วยค่ะ  :04596: ติดต่อมาทาง staff@birdscomefirst.net

หรือสนับสนุนและติดตามข่าวสารของเราทาง Facebook .. กรุณากดไลค์เพจของเราที่ https://www.facebook.com/FreeTheBird


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 22:43
อย่าลืมนะคะ  :wwiinnkk:

เราแจกโปสเตอร์แผ่นนี้ฟรี!!! ขนาด A3 กระดาษขนาด 160 แกรม

เพียงส่งอีเมล์มาที่ staff@birdscomefirst.net บอกชื่อ ที่อยู่ของคุณเพื่อการจัดส่ง

กรุณาเล่าใหฟังว่าทำไมจึงอยากช่วยกันรณรงค์ คุณจะนำโปสเตอร์ไปติดตั้งที่ไหน

และบอกจำนวนแผ่นที่ต้องการด้้้้้้้้้้้้้้้้้้วยค่ะ (ขอจำนวนเท่าที่คิดว่าจะติดจริงนะคะ เพราะแต่ละแผ่นมีต้นทุนที่ไม่ถูกเลย)

ขอบคุณค่ะ  :thxalot:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 12:23
ลูกค้ารายแรก ปลื้มใจ  :b_bigcry:


... ผมชอบดูนกในธรรมชาติมากกว่าในกรง ที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะ แม่เอาเศษข้าวให้ผมไปวางตามรั้ว นกก็มากิน แม่ก็แอบถ่ายรูปไว้
ผมจะเอาไปติดที่โรงเรียน ขอสัก ๕ ใบครับ  (ติดโรงเรียน ๑ ใบ/ที่บ้าน ๑ ใบ/ที่อู่ตาผม ๑ ใบ/ที่ทำงานคุณพ่อ ๑ ใบ/ที่ทำงานคุณแม่ ๑ ใบ


 :Like1:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: plains-wanderer ที่ วันที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 13:20
ขอกดไลค์แรงๆครับ :Like4:
 :likebaby:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: smith ที่ วันที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 13:36
แอบหยิบเอาไปบอกต่อแระ อิอิ  :b_J4672366-63:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 13:47
ขอบคุณค่ะพี่เต น้องป่าน  :snuggle:  หนูเอาไปแปะที่สมาคมด้วยค่ะ งานเบิร์ดแฟร์จะขอฝากน้องวัลย์แจกให้ผู้ที่สนใจด้วยค่ะ  :a_1133770385:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: mr.december ที่ วันที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 06:29
 :Like4: เจ๋งมากครับ


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: jucgroo ที่ วันที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:12

 :Like4: ถึงเวลาเอาคืน พวกค้าสัตว์ป่า :b_scare:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 09:27
ขอบคุณค่า  :b_bigeye:

ต้องขอบคุณ น้าบี้จี้กับน้องโอ๋ ด้วยค่ะ ที่เป็นเรี่ยวแรงในการจัดพิมพ์ คราวนี้น้องโอ๋หาโรงพิมพ์ได้ในราคาที่เราพอใจมั๊กๆ  :snuggle:


ได้อีเมล์ขอรับโปสเตอร์เข้ามาเรื่อยๆ มีข้อความน่าประทับใจและเป็นกำลังใจได้อย่างดี มาแชร์ให้ปลื้มกันนะคะ  :11804416990:


"กำลังอยากได้โปสเตอร์แบบนี้อยู่พอดีเลยค่ะ ต้นเดือนตุลาคมนี้จะเปิดร้านกาแฟ และจะมีบอร์ดติดเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า  มีแผนกันว่าจะจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องนกด้วย สลับกันไป เพราะเราจะเน้นลูกค้ากลุ่มครอบครัว มีกิจกรรมให้เด็ก ๆได้ทำด้วย ดังนั้นจึงอยากจะขอรับโปสเตอร์ 1 ใบ เพื่อมาติดที่ร้านค่ะ  หากติดแล้วจะถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะคะ"


"ขอโปสเตอร์ไปติดร่วมรณรงค์ซักหน่อยครับ ขอ 3 แผ่นได้ไหม ติดที่บริษัทฯ สาขาสี่พระยา กับสาขาที่สีลมครับ ที่บริษัทฯ ยังมีคนไม่เข้าใจเรื่องนกปรอดหัวโขนอีกเยอะ ที่พยายามจะหามาเลี้ยง.. อธิบายยังไงก็ไม่รับฟัง จะเอาไปติดที่บอร์ดของบริษัทฯ ครับ"


"จะนำไปติดในพื้นที่ศูนย์วิจัย ซึ่งภายในบริเวณศูนย์ฯ เคยมีคนมาลักลอบดักนก และยังมีเจ้าหน้าที่บางคนชอบเลี้ยงนกปรอดหัวโขน ปัจจุบันดิฉันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ได้สั่งการเด็ดขาดห้ามเลี้ยงนกที่ผิดกฏหมาย แต่ยังมีคนไม่เข้าใจ จึงอยากรณรงค์ต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี้ค่ะ"


"อยากรณรงค์ให้คนเลิกจับนก(รวมทั้งสัตว์ทุกชนิด) มาขังกรง เห็นแก่ตัว ไม่ยุติธรรมกับสัตว์อื่น จะเอาไปติดที่สี่แยกย่านชุมชนหน้าร้านของญาติค่ะ ไม่ทราบว่าติดบนรถจะได้ไหม ติดบนรถคนจะอ่านเยอะ ไปถึงไหนๆก็ได้"
หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: tor ที่ วันที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 10:21
สวดยอดเลยครับ  :Like4:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: wombat ที่ วันที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 12:43
 :Like4:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: mr.december ที่ วันที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 13:44
ขอบคุณค่า  :b_bigeye:

ต้องขอบคุณ น้าบี้จี้กับน้องโอ๋ ด้วยค่ะ ที่เป็นเรี่ยวแรงในการจัดพิมพ์ คราวนี้น้องโอ๋หาโรงพิมพ์ได้ในราคาที่เราพอใจมั๊กๆ  :snuggle:


ได้อีเมล์ขอรับโปสเตอร์เข้ามาเรื่อยๆ มีข้อความน่าประทับใจและเป็นกำลังใจได้อย่างดี มาแชร์ให้ปลื้มกันนะคะ  :11804416990:


"กำลังอยากได้โปสเตอร์แบบนี้อยู่พอดีเลยค่ะ ต้นเดือนตุลาคมนี้จะเปิดร้านกาแฟ และจะมีบอร์ดติดเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า  มีแผนกันว่าจะจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องนกด้วย สลับกันไป เพราะเราจะเน้นลูกค้ากลุ่มครอบครัว มีกิจกรรมให้เด็ก ๆได้ทำด้วย ดังนั้นจึงอยากจะขอรับโปสเตอร์ 1 ใบ เพื่อมาติดที่ร้านค่ะ  หากติดแล้วจะถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะคะ"


"ขอโปสเตอร์ไปติดร่วมรณรงค์ซักหน่อยครับ ขอ 3 แผ่นได้ไหม ติดที่บริษัทฯ สาขาสี่พระยา กับสาขาที่สีลมครับ ที่บริษัทฯ ยังมีคนไม่เข้าใจเรื่องนกปรอดหัวโขนอีกเยอะ ที่พยายามจะหามาเลี้ยง.. อธิบายยังไงก็ไม่รับฟัง จะเอาไปติดที่บอร์ดของบริษัทฯ ครับ"


"จะนำไปติดในพื้นที่ศูนย์วิจัย ซึ่งภายในบริเวณศูนย์ฯ เคยมีคนมาลักลอบดักนก และยังมีเจ้าหน้าที่บางคนชอบเลี้ยงนกปรอดหัวโขน ปัจจุบันดิฉันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ได้สั่งการเด็ดขาดห้ามเลี้ยงนกที่ผิดกฏหมาย แต่ยังมีคนไม่เข้าใจ จึงอยากรณรงค์ต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องนี้ค่ะ"


"อยากรณรงค์ให้คนเลิกจับนก(รวมทั้งสัตว์ทุกชนิด) มาขังกรง เห็นแก่ตัว ไม่ยุติธรรมกับสัตว์อื่น จะเอาไปติดที่สี่แยกย่านชุมชนหน้าร้านของญาติค่ะ ไม่ทราบว่าติดบนรถจะได้ไหม ติดบนรถคนจะอ่านเยอะ ไปถึงไหนๆก็ได้"

โอ้ว เห็นเมลแล้วชื่นใจแทนเลยครับ กดซูเปอร์ไลค์เลย :Like1:หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: smith ที่ วันที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 14:02
 :a_1133770368: อืม...ป๋าวอมน่าจะเอาไปแปะล่อเป้าที่หน้าบ้านซักแผ่นสองแผ่นนะ แถวนั้นกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมาก 555 :superLOL:

ปล. น้องธันวาด้วย  ;D


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 23:19
ทางใต้น่ากั๊ว  :soosadd: 


วันนี้มีมาเพิ่มจากอีเมล์ค่ะ  อ่านแล้วมีกำลังใจจริงๆ .. กำลังคิดว่าจะเอาไปแปะที่พันทิพ หรือที่ TKT .. แต่ยังทำใจไม่ได้ กลัวพวกอันธพาลหาเราเจอ คงโดนกระหน่ำ ขู่ อาฆาตมากมายเหมือนเดิม เบื่อ ...
 

มาอ่านไรที่ทางบ้านเขียนมากันดีกว่า คนทั่วประเทศพร้อมเป็นแนวร่วมน่าดีใจ ..."อยากเผยแพร่ให้คนในหมู่บ้านได้รับทราบ เพื่อหยุดการกักขังชีวิต เพียงเพื่อมีไว้ดูเล่น และเพื่อการค้าขาย อยากเห็นเจ้านกปรอดเสียงไพเราะอยู่ตามธรรมชาติมากกว่าอยู่ในกรง บ้านของเราอยู่ที่เชียงใหม่ เมื่อหลายเดือนก่อนที่มีนกปรอดหัวโขนคู่หนึ่ง มาทำรังสวยๆ บนต้นกระดังงาใกล้ห้องนอนเราเอง เราชอบมัน แอบดูมันที่หน้าต่างทุกวัน ชอบเสียงร้อง ชอบรังสวยๆของมันที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ถึงแม้จะไม่สวยมากเหมือนที่เราเคยเห็นตอนที่เราเป็นเด็ก เพราะรังของเจ้าสองตัวนี้มีถุงพลาสติกเป็นวัสดุสร้างรังด้วย เวลาผ่านไปไม่นาน มันวางไข่ ฟักไข่อยู่หลายวัน ไม่นานเราก็ได้ยินลูกนกส่งเสียงร้อง

มันมีลูกสองตัว พ่อนกกับแม่นกขยันมาก เราเห็นมันบินไปบินมาคาบหนอนมาให้ลูกของมัน น่ารักจริงๆ ครอบครัวนกปรอดหัวโขน เราก็ภาวนาอย่าให้ใครมาแอบขโมยลูกนกไป แต่โชคร้ายของเจ้าลูกนก เพราะวันหนึ่งมันถูกเด็กข้างบ้านมาขโมยมันไป เย็นวันนั้น เรากลับจากทำงาน แม่บอกเราว่าเจ้าลูกนกไม่อยู่แล้ว คงเหลือให้เห็นแค่รังของมันที่หล่นอยู่ใต้ต้นกระดังงา เรารู้ทีหลังว่าเจ้าเด็กคนนั้น เอามันไปขายให้คนชอบเลี้ยงนกในหมู่บ้านเรานี่เอง เศร้าใจและสงสารพวกมันจริงๆ"
" ในปัจจุบันในจังหวัดเชียงรายมีการนิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกอย่างแพร่หลาย บ้างเลี้ยงไว้ดูเล่น บ้างเลี้ยงไว้ประกวดแข่งขัน บ้างเลี้ยงไว้เพาะพันธุ์และบ้างเลี้ยงไว้เพื่อการค้า มีครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ คนรู้จักของข้าพเจ้าเดินมาพร้อมถือกรงอยู่ในมือ เมื่อมองเข้าไปในกรงพบนกกรงหัวจุกหรือนกปรอดหัวโขน สอบถามได้ความมาว่าไปดักจับมาที่ในป่า โดยเอาตัวเมียมาล่อในกรงเพื่อให้ตัวผู้เข้ามาในกรง เมื่อได้มาแล้วจึงเตรียมนำไปขายให้กับผู้ใหญ่แถวบ้านอีกทีหนึ่ง โดยจำหน่ายตัวละ 50 บาท

หากมองผ่านๆเข้าไปแล้วอาจเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน แต่เมื่อมองลึกๆเข้าไปอีกจะเห็นได้ว่าระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้น กำลังถูกทำลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน หากขาดนกปรอดหัวโขนไป เสียงนกเจื้อยแจ้วซึ่งปลุกมนุษย์ให้ตื่นด้วยความสดชื่น เพื่อฟื้นขึ้นมาทำมาหากิน เป็นทั้งเพชรฆาตผู้ทำลายหนอนที่มากินพืชผักและข้าวของชาวบ้านเอง เป็นทั้งเพื่อนร่วมโลกชนิดหนึ่งซึ่งมีสิทธิที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างผาสุขร่วมกับมนุษย์ มิใช่สมบัติส่วนตัวหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อทำกำไรผลประโยชน์ส่วนตนให้กับผู้ใด บางครั้งจะเห็นคนลักลอบจ้างคนเชียงรายจับนกปรอดหัวโขนให้และนำกลับไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มีความต้องการทางตลาดสูงเช่นภาคใต้ ช่างเป็นภาพที่เลวร้าย เมื่อเห็นมนุษย์เราให้ความสำคัญของเงินมากกว่าการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ

หากได้รับโปสเตอร์ จะนำไปติดร่วมรณรงค์บริเวณ บอร์ดสาระหน้าชมรมฯ บริเวณสนามกีฬา บริเวณบอร์ดท่ารถ และบริเวณศาลาหมู่บ้าน ทั้งหมด 10 แผ่น อาจจะช่วยไม่ได้มากก็น้อย หากมีการเริ่มต้นของการอนุรักษ์ นั่นเป็นสัญญาณที่ดีของจำนวนประชากรนกปรอดหัวโขนในจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้เข้ามาศึกษาในจังหวัดจึงอยากทำให้ประชาชนในจังหวัดของสถานศึกษา ได้รับโอกาสดีดีในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป "

" ต้องการขอรับโปสเตอร์ในโครงการฯ เพื่อนำไปรณรงค์ 2 แผ่น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ต้องการนำไปติดที่โถงอาคารบรรยายเรียนรวม และทางจักรยาน บริเวณโรงอาหาร  อยากช่วยรณรงค์เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนสามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้ และน่าจะมีนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนชุมนุม ชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษา ป้องกัน ธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก"

" ผมเป็นอาจารย์สอนวิชาชีววิทยา ใน จ.ชลบุรี ครับ ผมมีความประสงค์ขอโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "กรงไม่ใช่บ้าน" เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอน หน่วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งโปสเตอร์นี้จะสามารถเป็นตัวอย่างของสื่อการรณรงค์ในเรื่องสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากนี้ในโปสเตอร์ยังมีการให้ความรู้เรื่องข้อกฏหมายด้วย  โดยจะนำไปติดที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ครับ "

หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: Mor Mong ที่ วันที่ 30 กันยายน 2011 เวลา 05:18
อ่านแล้วมีกำลังใจจริงๆนะโอ๋


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: tor ที่ วันที่ 30 กันยายน 2011 เวลา 16:44
ถ้าตังค์ถึง

อยากให้ลง billboard ข้างทางด่วนเลยครับ
ใหญ่และmass สะใจ

แต่คงแพงมาก  :b_sweat:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: BlueHill ที่ วันที่ 01 ตุลาคม 2011 เวลา 18:37
ยอดเยี่ยมมากครับ
ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะครับ :Like4:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 03 ตุลาคม 2011 เวลา 23:25
ขอบคุณค่ะพี่หม่อง น้องต่อ พี่ชาลี ขอบพระคุณที่นำไปต่อยอดนะคะ  :snuggle:

น้องต่อ พี่โอ๋อยากทำมากเลยที่น้องว่า เคยไปถามราคามาแว้ว ค่าผลิตก็เหยียบล้าน ค่าทำเลก็เป็นล้าน สลบ  :a_485c3a61:
งานนี้แม่โอ๋ยังช่วยด้วยเลย  :11872789940:  เอาไปกระจายต่อตามร้านของเพื่อนๆ แม่ ส่วนน้องโอ๋ก็ช่วยเสมอๆ อยู่แล้ว :)


เพิ่มข้อความน่าประทับใจต่อนะคะ  :soshy:เป็นสมาชิกของ bcst อยู่แล้วค่ะ อยากขอโปสเตอร์ไปแปะที่โรงเรียน จำนวน 2 แผ่นค่ะ .. ไม่ต้องการให้มีการ  ซื้อขาย หรือเลี้ยงปรอดหัวโขนคะ เค้าควรได้มีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ อยากเป็นหน่งเสียงที่ได้บอกต่อว่า อย่าทำนะ เค้าก็ชีวิต เค้าก็รักอิสระเหมือนเรา
อยู่ที่มูลนิธิโลกสีเขียว  อยากขอโปสเตอร์กรงไม่ใช่บ้านสัก 5 แผ่นค่ะ ว่าจะลงประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ติดย่านใกล้ๆ ออฟฟิศ และจะแบ่งให้เพื่อนที่ย่านบางบัวทองด้วยค่ะ เพื่อนบอกว่าคนเลี้ยงนกกรงมาที่ร้านบ่อยๆ จะได้เห็น
ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม อยากทำงานจิตอาสารวมกลุ่มกับเพื่อนได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีค่ะ เลยลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตดู ก็พบโครงการนี้แหละค่ะ และบังเอิญว่าที่โรงเรียนมีกลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง และชุมนุมดูนก เป็นชุมนุมอนุรักษ์นกค่ะ แล้วที่ฉันอยุ่นี้ก็มีคนเลี้ยงนกชนิดนี้อยู่เยอะเหมือนกันค่ะ 

ฉันคิว่า ถ้าได้โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ " ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น "  มาจะนำไปรณรงค์ ให้โรงเรียนช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะ และในช่วงปิดเทอมนี้ พวกเราที่รวมกลุ่มกันไว้ จะออกไปรณรงค์ที่หัวหิน ปราณบุรี ปากน้ำปราณ และสามร้อยยอดค่ะ ซึ่งเป็นที่ๆ พวกเราไปบ่อย และเป็นที่ๆ พวกเราอาศัยอยู่ และอยากจะขอโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ " ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น "  สักสองร้อยแผ่นค่ะ จะนำไปให้โรงเรียนช่วยประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งแ ละจะนำไปรณรงค์เองตามอำเภอ หรือชุมชนต่างๆที่กลุ่าวมาอีกส่วนหนึ่งค่ะ .. อยากได้มากค่ะ เพราะอยากทำจิตอาสาจริงๆ

ช่วงนี้ปิดเทอมมีแต่อยู่บ้าน ทำงานบ้านอ่านหนังสือ เวลาก็เหลือเยอะแยะไม่ได้ทำอะไร หากได้ออกไปทำความดี ทำจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคนก็จะดีมากค่ะ คนที่บ้านก็จะไม่ว่าค่ะ ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านก็ไม่พ้นเรื่องเที่ยวต่างๆ แต่ครั้งนี้จะออกไปทำความดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
 :Like:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: StrayBird ที่ วันที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 09:09
ขายดีจังเลย โครงการดี ๆ แบบนี้
//ไม่ได้ขาย แจกฟรีนิ อิอิ  :Like10:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ชมส. ที่ วันที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 15:31

ป๋าเตย์ ไม่มารับไปบ้างเหรอ  :a_1133770368: ตอนนี้โปสเตอร์เต็มบ้านเลย  :b_sweat:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 19:31
อย่าบ่นนะน้าชอ  :14:  น้าชอนั่นแหละ เอาไปแปะที่โรงงานด้วย  :b_gotcha:


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 23:59
คัดเอามาบางส่วนที่น่าอ่านค่ะ ^ ^


ที่ทำงาน เป็นองค์กรเอกชน ซึ่งต้องการให้พนักงานไม่ทำร้ายสัตว์ทุกประเภท แต่ก็มีบางคนหรือบุคคลอื่นที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย อยากช่วยประชาสัมพันธ์

สถานที่จะติดคือ

1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในองค์กร
2.ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่บ้าน
3.หอกระจายข่าวหมู่บ้าน

ผมได้เดินทางไปหลายที่โดยเฉพาะทางใต้  เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ผมมักใช้คำถามว่า มันโดนข้อหาอะไร ยินดีที่จะร่วมรณรงค์ทุกวิธี
และขอฝากผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บังคับกฎหมาย  ร่วมช่วยกัน ร่วมสร้างจิตสำนึก  มันโดนข้อหาอะไร

ขอ10แผ่นครับ

จากคุณอิทธิพล จ.กาญฯ

พอดีเห็นว่าในสถานที่ที่ใกล้ชิด ยังไม่มีใครนะมาประชาสัมพันธ์ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้เลย
อาสาจะนำไปติดในบอร์ดของคณะฯ และส่วนต่างๆ ของมหาลัยฯ
และอาจจะเป็นชุมชนแถวไร่ของที่บ้าน เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบ้านยังไม่รู้อะไรกันมาก
ยังเคยได้ข่าวว่าคนยิงนก จับนก จับแมวป่า ไก่ป่า อยู่เรื่อยไป..


นกก็หาดูยากขึ้น ที่บ้านเป็นบ้านสวนอยู่ชานเมือง แต่ก่อนจะมีนกมากมายหลายพันธุ์มาแวะเวียน
เดี๋ยวนี้เริ่มเหลือแต่นกเขาเปล้า เขาชวา แล้วก็บินหลาละค่ะ ต้นไม้ที่มีลูกไม้ของโปรดนกก็ถูกตัดจนเหลือน้อยลง
ต่อไปก็ไม่ทราบว่าคนรุ่นหลังจะเห็นนกสวยๆ อยู่แต่ในกรงแล้วหรือเปล่า :(


จากคุณ เมธาวี นครปฐม

นก สัตว์รักอิสระที่ต้องบิน!! ไม่ว่าจะเป็นนกชนิดใดสายพันธ์ุใดก็ตามเค้าย่อมอยากจะโบยบินอย่างอิสระ การนำเค้ามาใส่กรงก็เหมือนเป็นการกักขังทรมานอย่างที่สุด  ถึงแม้เราจะนำเค้ามาเลี้ยงในกรงตั้งแต่เล็กๆหรือยังบินไม่เป็น เชื่อว่าเค้ายังเหลือสัญชาติญาณของความเป็นสัตว์ปีกอยู่ คือต้องการอิสระ หาคู่ บินออกหากินตามธรรมชาติ

ถ้าหากเรากลับมานึกว่ามีคนมาจับเราขังไว้ในที่ๆหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิด ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวออกไปไหนไม่ได้คงจะรู้สึกได้ถึงจิตใจของนกเหล่านั้นบ้าง จึงอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กับโครงการ "กรงไม่ใช่บ้าน" และเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ
 
จากคุณสุพิมพ์พร เชียงใหม่


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 07 มีนาคม 2012 เวลา 23:39
ตอนนี้เรามี แบนเนอร์ พิมพ์บนไวนิล ทนแดดฝน แจกฟรี ด้วยนะคะ

ทั้งแบบแนวตั้ง และแนวนอนเหมือนในภาพ

ท่านใดสนใจนำไปติดตั้ง เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ส่งที่อยู่มาได้ในเมล์ staff@birdscomefirst.net เรายินดีส่งไปรษณีย์ให้ FREE !!!!ถึงบ้านค่ะ
ขอขอบคุณภาพประกอบ จากคุณกางเขนดง_ปูนลำปาง ที่ช่วยนำไปติดตั้งให้ที่ทางเข้าที่ทำงานค่ะ  \\\


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 18 มีนาคม 2012 เวลา 00:21
- เนื่องจากแถวบ้านผม (จ.กาญจนบุรี) มีการจับนกกันเยอะมาก ห้ามก็ไม่ฟัง จะจับก็โหดร้้ายเกินไป
จึงอยากขอโปสเตอร์เพื่อไปรณรงค์ครับ จำนวน 10 แผ่น ครับ

พ.ต.ต. - - - - - - -
ขอบคุณครับ- ที่บ้านนี้เขารักนกมาก และแถวบ้านมีคนเลี้ยงนกหัวจุกในกรงแยะ เขาคงไม่กล้าติดโปสเตอร์ที่บ้าน แต่จะให้ลูกเอาไปติดให้ที่โรงเรียนค่ะ
อันที่จริงเขาอยากได้แผ่นพับด้วย เขาอยากส่งไปรษณีย์ไปให้ยังบ้านที่เลี้ยงนกแยะแถวในซอยค่ะ- ขอโปสเตอร์ 5 แผ่นครับ เพราะแถวบ้านอยู่ติดกับป่า มีพวกชอบตัดไม้ทำลายป่าและจับนกกรงไปขายเป็นจำนวนมากครับ
จึงอยากจะนำโปสเตอร์เหล่านี้ไำปแปะ จะได้รู้จักสำนึกกันบ้างครับ
จ.ชลบุรี
หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 21:43
-- รบกวนขอ โปสเตอร์ด้วยค่ะ จะเอาไปติดที่บ้านแม่ ที่ อ.ฝาง เนื่องจาก ในหมู่บ้านมีชาวบ้าน บางกลุ่ม จับนกขาย เพราะมีคนมารับซื้อ  ถึงบ้าน เอามาเลี้ยงตั้งแต่ในรัง ป้อนกล้วย จนมันโต  แล้วก็ส่งขาย น่าสงสารมากค่ะ ว่าจะเอาไปขอผู้ใหญ๋บ้านช่วยรณรงค์ด้วยค่ะ  ความจริงแล้วอยากให้ทีมงานไปแถวอำเภอรอบนอก ชาวบ้านจะได้ช่วยกันดูแล  ต้องเข้าถึง อบต ผุ้ใหญ่บ้านด้วยค่ะ หรือไปให้ความรู้ กับชาวบ้านหรือชวนเด็ก ในหมู่บ้านทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

จ.เชียงใหม่


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2012 เวลา 00:55
ทำไปแจกที่งานเบิร์ดแฟร์ ... แต่ยังแจกไม่หมด  :soshy:
แบนเนอร์ยังมีเหลืออยู่อีกไม่กี่ชิ้นแล้วค่ะ
ใครสนใจจะรับไปติดตั้งตามแหล่งชุมชน ขอเข้ามาได้ที่ staff@birdscomefirst.net นะคะ


หัวข้อ: Re: = = = แ จ ก ฟ รี ! .. โปสเตอร์ "ก ร ง ไ ม่ ใ ช่ บ้ า น" = = =
เริ่มหัวข้อโดย: ป้าโอ๋ ที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2012 เวลา 01:04
- ที่หมู่บ้านกฤษดานคร20 มีการเลี้ยงนกปรอดหัวโขนโดยยามหมู่บ้านค่ะ มีการดักนกและใช้นกต่อดักนกด้วยค่ะ
หมู่บ้านค่อนข้างเป็นธรรมชาติมาก มีนกเป็น10 กว่าชนิด ทั้งประจำถิ่นและอพยพ
จะรบกวนขอ poster สัก15แผ่น เพื่อกระจายทั่วหมู่บ้าน รวมทั้งบ้านที่มีการเลี้ยงนกขังกรงด้วยค่ะ
เขตทวีวัฒนา กทม.10170

 :04596: :11872789940: